Обекти

Автомагистрала Хемус
Автомагистрала Хемус Лот 3 и Лот 2
22_1_b
Рехабилитация ВиК Кричим
21_1_b
Изграждане на ПСОВ
20_1_b
Доизграждане и рехабилитация ВиК