Изграждане на ПСОВ
Изграждане на ПСОВ

Изграждане на ПСОВ

Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд, доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд.