ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПЛОЩ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ
  • При нанасянето на всеки самостоятелен обект – апартамент; магазин; офис; етаж и др. в кадастрална карта, един от атрибутите на схемата на самостоятелен обект издавана от СГКК, е площта на обекта.
  • Възможно е да бъде установено, че за Вашия имот тази площ не присъства поради някоя от следните причини: липса на архитектурни чертежи; не е вписана в документа за собственост; притежавате стар или неактуален архитектурен чертеж; в случай, че през годините е извършено преустройство, за което няма необходимите документи.
  • За да се отстрани тази ситуация, Джи М Инженеринг предлага услугата архитектурно заснемане на място и изработване на схема с измервания, за определяне площта на самостоятелния обект в съответствие с НАРЕДБА №РД-02-20-5 от 15.12.2016 ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ.
  • С тази схема, ще може да се допълни площта към атрибутите на скицата в СГКК.
  • Необходими документи – копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR).
  • Срок: 3-7 работни дни
63440af49e5db

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.