ЗАСНЕМАНЕ С ДРОН И ИЗРАБОТКА НА 3D МОДЕЛ

В проектантския процес, архитекти и строители изискват заснемане на терена и предоставяне на 3D Модел на действителността. Джи М Инженеринг създава 3D модели с помощта на дрон и когато е необходимо с допълнителни геодезически измервания на място.

Варианти на предоставяните продукти от Джи М Инженеринг са:

  • Изработване на ортофото планове;
  • Изработване на цифров модел на терена (DTM);
  • 3D модел на отделна сграда и прилежащ терен;
  • Определяне обема на изкопи и насипи.

Необходими документи:

  • Схема на обхвата на територията;
  • Осигурен достъп до територията.

Сроковете за изпълнение зависят от обхвата на задачата и от атмосферните условия.

63440af49ed76

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.