ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА ПО КАДАСТЪР
  • При необходимост един имот да бъде разделен, Джи М Инженеринг може да извърши техническите дейности по отразяване на делбата в кадастралната карта. За извършване на делбата и приемането ѝ от администрацията на Службата по геодезия, картография и кадастър, разделените имоти трябва да отговарят на определени условия. Нашите консултанти ще Ви предложат възможните пътища за реализиране на желаната от Вас делба, когато тя е възможна.
  • Необходими документи – копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR), копие от актуална скица на имота.
  • Джи М Инженеринг ще извърши геодезическо заснемане на имотните граници на място и ще изработи проект за промяна на кадастралната карта – делба. При делба в застроени територии е възможно Службата по геодезия, картография и кадастър да изиска да има заповед за допускане за изработване на ПУП, за да се гарантира, че получените след делбата имоти са годни за застрояване.
  • Срок: 3-7 работни дни
63440af4968cb

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.