ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ИЗКОПИ И НАСИПИ
  • За да бъде изчислен обема на земните маси, преди да започнат изкопните работи се извършва геодезическо заснемане на терена.
  • След завършването на изкопните дейности, се прави второ заснемане на получената нова повърхнина на терена и се изчислява иззетия обем, като се прави едно общо сечение – на повърхнината преди и повърхнината след изкопните дейности.
63440af497a1f

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.