ИЗМЕНЕНИЕ В КАДАСТЪРА НА ИМОТ, СГРАДА И СОС
  • При установяване на грешки в отразяване на граници на Вашия имот и/или сграда в кадастралната карта е необходимо изработване на проект за промяна.
  • Необходими документи – копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR), копие от актуална/последна скица на имота.
  • Джи М Инженеринг ще извърши геодезическо заснемане на имотните граници на място и ще изработи проект за промяна на кадастралната карта.
  • Срок: 3-7 работни дни. Този срок включва техническата работа по изготвяне на проекта. Срокът за отразяване на проекта в кадастъра от Службата по геодезия, картография и кадастър се определя от администрацията и за него Джи М Инженеринг не носи отговорност.
63440af498a55

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.