ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ИМОТ В УРБАНИЗИРАНА И НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ

Джи М Инженеринг ЕООД, в качеството си на правоспособно лице по ЗКИР, извършва дейности по издаване и подписване на скици на недвижими имоти, скици на сгради и схеми на самостоятелни обекти в тях, необходими за сделки.

Необходими документи:

  • Копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR);
  • Пълномощно, при необходимост;
  • Стари скици, ако има налични такива
63440af49e5db

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.