тел.: 0888 63 03 63

Джи М Инженеринг ЕООД

Геодезия, картография, фотограметрия, инфраструктурно проектиране

"12.04.2023 г.

ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД сключи договор за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост" с дата 10.04.2023 г.

 

Повече информация за планираните инвестиции може да бъде получена ТУК

 

 

"10.12.2021 г.

Джи М Инженеринг ЕООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-6075-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Пълния текст на публикацията може да прочетете ТУК

 

 

     Фирма Джи М Инженеринг ЕООД е основана през 1998г. и извършва дейности в областта на геодезията, картографията, фотограметрията, инфраструктурното проектиране.     Дружеството има интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и сертификати по международните стандарти ISO 9001:2008ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

 

Завършени обекти