тел.: 0888 63 03 63
Джи М Инженеринг ООД
Геодезия, картография, фотограметрия, инфраструктурно проектиране

Услуги

 

Джи М Инженеринг ООД предлага широк спектър от услуги като:

  • провеждане на прецизни високоточни измервания;
  • създаване на геодезически мрежи;
  • създаване на топографски снимки и цифрови 3D модели на терена;
  • ортофото заснемания;
  • изчисление обема на земни работи;
  • изготвяне на регулационни, кадастрални и вертикални планове;
  • заснемане и трасиране на имотни граници;
  • кадастрални дейности;
  • изследване на деформации;
  • инженерна и надзорна дейност на промишлени, строителни, пътни, железопътни и други обекти.