тел.: 0888 63 03 63
Джи М Инженеринг ООД
Геодезия, картография, фотограметрия, инфраструктурно проектиране

Тотални станции

     Фирмата ни ползва най-съвременните високоточни тотални станции на Leica и Trimble.

 

     За по-голяма точност и бързина се ползват роботизирани тотални станции оборудвани с автоматично търсене и насочване към сигнала (ATR).

 

     Тоталните станции периодично се калибрират и проверяват в оторизиран сервиз. Проверката включва корекция на хоризонталната колимационна грешка, вертикалната индексна грешка и ATR.