тел.: 0888 63 03 63
Джи М Инженеринг ООД
Геодезия, картография, фотограметрия, инфраструктурно проектиране

Кадастър и регулация

     Джи М Инженеринг ООД използва последно поколение безпилотна летателна система (UAS).

 

     С нея се извършва напълно автоматично полет по предварително програмиран план за летене, през който се заснемат поредица от снимки по паралелните линии на треакторията.

 

     Чрез последваща обработка на специализиран софтуер се изчислят много гъсти облаци от точки в георефериран формат (GeoTIFF, XYZ или TIN модел), които могат да се въведат в средата на всеки GIS или CAD пакет. Гъстотата и точността на получаваните облаци от точки е съпоставима на резултатите от сканиране с LiDAR технология.

 

     Крайните цифрови продукти от обработката на аерофотозаснемането включват геореферирани ортофото планове, цифров модел на повърхнини, облак от точки и подробни данни за параметрите на снимките за обработка с фотограметричен софтуер или 3D визуализация.

 

     Ортофото заснемането чрез UAS технология има приложения в сферата на минното дело, строителството, проектирането на пътища, мостове, тунели, в геологията, хидрологията и екологията, мониторинга на ерозионни процеси, нефтената и газова промишленост, криминалистиката и др.