тел.: 0888 63 03 63
Джи М Инженеринг ЕООД
Геодезия, картография, фотограметрия, инфраструктурно проектиране

Измерване на КИС на сгуроотвала в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД

Обект :   Измерване на КИС на сгуроотвала в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД

Измерване на КИС на сгуроотвала в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД - Изображение 1