тел.: 0888 63 03 63
Джи М Инженеринг ООД
Геодезия, картография, фотограметрия, инфраструктурно проектиране

Рехабилитация на ВиК мрежата в град Кричим

Обект:   Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. Кричим

Рехабилитация на ВиК мрежата в град Кричим - Изображение 1Рехабилитация на ВиК мрежата в град Кричим - Изображение 2