тел.: 0888 63 03 63
Джи М Инженеринг ЕООД
Геодезия, картография, фотограметрия, инфраструктурно проектиране

Рехабилитация на улица Хемус

Обект :   Рехабилитация на ул. „Хемус” от ок572 до ок449, ул.„П.Р.Славейков” от ок.2304 до ок1302а, отсечки от ул.„Гренадерска” и бул.”Г.Кочев” в гр.Плевен и проектиране на ул. „Хаинбоаз” от ок22 до ок14 и ул.„Аврора” от ок22 до ок28 в с.Буковлък.