тел.: 0888 63 03 63
Джи М Инженеринг ЕООД
Геодезия, картография, фотограметрия, инфраструктурно проектиране

Производство на биоенергия

Обект : Производство на биоенергия – електричество чрез газификация на растителни селскостопански отпадъци в с. Комарево, общ. Долна Митрополия.