тел.: 0888 63 03 63
Джи М Инженеринг ЕООД
Геодезия, картография, фотограметрия, инфраструктурно проектиране

Подновяване на железен път

Обект : Механизирано подновяване на железен път и отводнителни мероприятия в участъка Драгоман-Димитровград Юг от кm 50+293.50 до km 56+791.50