тел.: 0888 63 03 63
Джи М Инженеринг ООД
Геодезия, картография, фотограметрия, инфраструктурно проектиране

Изграждане на ПСОВ и ВиК - Костинброд

Обект :   Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд, доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и           съоръженията по тях за гр.Костинброд.

Изграждане на ПСОВ и ВиК - Костинброд - Изображение 1Изграждане на ПСОВ и ВиК - Костинброд - Изображение 2