тел.: 0888 63 03 63
Джи М Инженеринг ЕООД
Геодезия, картография, фотограметрия, инфраструктурно проектиране

Депо за пепелина и гипс

Обект : Депо за пепелина и гипс от ЕЙ И ЕС ТЕЦ Марица Изток I