тел.: 0888 63 03 63
Джи М Инженеринг ЕООД
Геодезия, картография, фотограметрия, инфраструктурно проектиране

Депо за фосфогипс Дренака

Обект : Депо за фосфогипс "Дренака". Основен ремонт на релсов път на изгребваща машина.

Депо за фосфогипс Дренака - Изображение 1