тел.: 0888 63 03 63
Джи М Инженеринг ООД
Геодезия, картография, фотограметрия, инфраструктурно проектиране

Обекти и проекти на Джи М инженеринг

Кариера Саръгьол - Джи М Инженеринг ООД - Плевен - Варна

Кариера Саръгьол

Обект : Кариера ...
Рехабилитация ВиК Кричим - Джи М Инженеринг ООД - Плевен - Варна

Рехабилитация ВиК Кричим

Обект:   Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. ...
Изграждане на ПСОВ - Джи М Инженеринг ООД - Плевен - Варна

Изграждане на ПСОВ

Обект :   Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд, доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и           съоръженията по тях за ...
Доизграждане и рехабилитация ВиК - Джи М Инженеринг ООД - Плевен - Варна

Доизграждане и рехабилитация ВиК

Обект :   Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа за отпадни води на град Пещера.    Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. ...
Рехабилитация на пътища и ВиК - Джи М Инженеринг ООД - Плевен - Варна

Рехабилитация на пътища и ВиК

Обект : Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места в община ...

Трасиране електропроводи

Обект :   Електропроводи, трафопостове - трасиране, проектиране, ...

Производство на биоенергия

Обект : Производство на биоенергия – електричество чрез газификация на растителни селскостопански отпадъци в с. Комарево, общ. Долна ...
ТЕЦ Марица Изток 2 - Джи М Инженеринг ООД - Плевен - Варна

ТЕЦ Марица Изток 2

Обект :   Измерване на КИС на сгуроотвала в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ...
Депо за фосфогипс Дренака - Джи М Инженеринг ООД - Плевен - Варна

Депо за фосфогипс Дренака

Обект : Депо за фосфогипс "Дренака". Основен ремонт на релсов път на изгребваща ...

ТЕЦ Марица Изток I

Обект : ТЕЦ Марица Изток I – ...

Депо за пепелина и гипс

Обект : Депо за пепелина и гипс от ЕЙ И ЕС ТЕЦ Марица Изток ...

Подновяване на железен път

Обект : Механизирано подновяване на железен път и отводнителни мероприятия в участъка Драгоман-Димитровград Юг от кm 50+293.50 до km ...

Рехабилитация на улица Хемус

Обект :   Рехабилитация на ул. „Хемус” от ок572 до ок449, ул.„П.Р.Славейков” от ок.2304 до ок1302а, отсечки от ул.„Гренадерска” и бул.”Г.Кочев” в гр.Плевен и проектиране на ул. „Хаинбоаз” от ок22 до ок14 и ...